Dawid Misiorny, Cezary Poniatowski
ZIP
Wschód, Warsaw
May 26 – July 1, 2023