Adam Shiu Yang Shaw – KW Berlin

ADAM SHIU-YANG SHAW
BPA//EXHIBITION (CURATOR KRSIT GRUIJTHUIJSEN) [GROUP EXHIBITION]
KW INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ARTS, BERLIN
OPENING AUGUST 21, 2021